Ostbricka Ek


Ostbricka Ek

Servera osten på en gedigen bricka i ek.

Mått: 380 x 200 x 10 mm

Vikt: 0,1 kg

Sedan 2018 är vi certifierade enligt PEFC, ett globalt certifieringssystem som garanterar att flertalet av våra produkter kommer från ett hållbart skogsbruk. Svenska PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas. Standarden omfattar tre delar: Skogsbruksstandard, Social standard och Miljöstandard.

Pris: 100 kr

Kontakta oss