Ostbricka Ek


Ostbricka Ek

Ostbricka Ek

Mått 380 x 200 x 10

Vikt, 0,1 kg

Sedan 2018 är vi certifierade enligt PEFC, ett globalt certifieringssystem som garanterar att flertalet av våra produkter kommer från ett hållbart skogsbruk. Svenska PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas. Standarden omfattar tre delar: Skogsbruksstandard, Social standard och Miljöstandard

100 kr

Kontakta oss