Deliktatessbräda Ek


Deliktatessbräda Ek

Deliktatessbräda Ek

Mått 550 x 25 x 20

Vikt 1,5 kg

Sedan 2018 är vi certifierade enligt PEFC, ett globalt certifieringssystem som garanterar att flertalet av våra produkter kommer från ett hållbart skogsbruk. Svenska PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas. Standarden omfattar tre delar: Skogsbruksstandard, Social standard och Miljöstandard

249 kr

Kontakta oss