Deliktatessbräda Ek


Deliktatessbräda Ek

Ekbräda för upplägg av delikatesser.

Mått: 550 x 25 x 20 mm

Vikt: 1,5 kg

Sedan 2018 är vi certifierade enligt PEFC, ett globalt certifieringssystem som garanterar att flertalet av våra produkter kommer från ett hållbart skogsbruk. Svenska PEFC:s skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, biologisk mångfald samtidigt som kulturmiljö och sociala och estetiska värden värnas. Standarden omfattar tre delar: Skogsbruksstandard, Social standard och Miljöstandard.

Pris: 249 kr

Kontakta oss