Fladdermusholk


Fladdermusholk

Ett passande bo för fladdermöss.

En holk för fladdermöss, som vanligtvis föredrar ihåliga träd men gärna bor i en holk om det är dåligt med naturliga boplatser. Holken ska sitta runt 3-4 meter ovanför marken och ha fri sikt från utflygningsstället.

Material: Furu

Mått: Höjd 45 cm Bredd 20 cm Djup 15 cm

Pris: 95 kr

Kontakta oss