Urvalsbana


Urvalsbana

Urvalsbana används vid träning och tävling av hundar i kategorin Nose work

I Nose Work får hunden abnvända ett av sina fräsmat sinnen, sitt luktsinne. Sporten går ut på att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. 

Genom att doften placeras på olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk stimulans. Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning. Istället är det en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete.

Pris: 550 kr

Kontakta oss