Kriminalvården logotyp

Läs mer om vår verksamhet

KrimProd består av Kriminalvårdens 39 produktionsenheter runt om i landet. Vi utför legoproduktion och tillverkning av egna produkter. Vi erbjuder också våra tjänster inom tvätt och tryckeri.

Kriminalvården Produktion jobbar med:

 

KrimProd är en viktig del av Kriminalvårdens återfallsförebyggande verksamhet. Våra produktionsenheter skapar arbetstillfällen som vidgar vyer, stärker självförtroenden och öppnar nya möjligheter till ett liv utan kriminalitet. Verksamheten bedrivs på motsvarande sätt som på industrier och verkstäder ute i samhället, under överinseende av bransch- och yrkeskunniga arbetsledare.

Vår vision är att våra klienter ska ha en meningsfull sysselsättning i kombination med ett lärande inför frigivning.

 

Här hittar du hela vårt visionsdokument