Kriminalvården logotyp
Träindustri, träpinnar med plugghål

Mariestad, Rödjan

Träindustri, montering och förpackning samt jordbruk, kött-, mjölk och foderproduktion.

Kriminalvården Mariestad har mångårig erfarenhet av industriell legotillverkning inom träbearbetning och tillverkning av träprodukter av skiftande slag med huvudområde produktion av engångsemaballage i trä vilket gett oss en bra kunskap och vana vid flexibla lösningar efter kunds önskemål/förfrågan. Offert ges även på tillverkningsförfrågan från privatkund.

Jordbruksverksamheten bedrivs helt enligt ekologisk KRAV-form. I köttproduktion finns en avelsbesättning av rasen Hereford samt produktionsbesättning av korsning Hereford, Blond samt Simmentaldjur.

Verksamheten bedrivs på samma sätt som vid motsvarande verkstäder/industrier och jordbruk i det öppna samhället.

Träindustri

Träindustri bedrivs i lokaler placerade vid anstalten Rödjan Mariestad. Förekommande arbetsuppgifter är produktion av engångsemballage (träpallar), trädgårdsmöbler samt uppdrag till privata kunder/företag inom trätillverkning. Träindustrin är KD-certifierad av Jordbruksverket.

Exempel på vår maskinpark är:

  • Zinkmaskin/ Tappmaskin/Centrumtappmaskin
  • Justersåg/Klyvsåg/ Kapsåg/Bandsågar
  • Bandputsar (även bredbandsputs)
  • Limtriangel
  • Riktlisthyvel, 5 kuttrar/Planhyvel
  • Bordsfräs/Svarvar
  • Spikpistol
  • m.m. (förekommande maskiner/handverktyg inom träindustri).

Monterings- och förpackningsindustri

Vår monterings- och förpackningsindustri är fördelad på två enheter: häktet Mariestad samt anstalten Johannesberg. Inriktningen på verksamheten är montering och förpackning av produkter som kunden tillhandahåller och som inte kräver tyngre maskinell utrustning.

Jordbruk

Kött-, mjölk och foderproduktion bedrivs på arrenderad mark vid anstalten Rödjan Mariestad samt vid gården Svaneberg 1 mil söder om Mariestad. Arrenderad markareal är cirka 470 hektar. All produktion inom jordbruket är KRAV-ekologisk. Produktionen vänder sig till såväl företagskunder som privatkunder med sina produkter.

Kontaktpersoner

Anstalten Rödjan
Per Fritzson
070-8751509
E-post