Inzoomad sågklinga med tänder

Borås

Träindustri, montering och förpackning.

Anstalten Borås har 25 års erfarenhet av industriell tillverkning, paketering och montering av skiftande slag, vilket gett oss en bra kunskap och vana vid effektiva lösningar. Med en mycket flexibel kapacitet och en modern maskinpark så imponerar vi på många.

Verksamheten bedrivs på samma sätt som vid motsvarande verkstäder/industrier i det öppna samhället. Dagligen arbetar cirka 40 intagna i våra verkstäder.

Träindustri

Anstalten Borås har kunskap och lång erfarenhet inom tillverkning av träbaserade produkter och komponenter för möbler, byggvaruhandel, byggnadsindustrin med mera. Träindustrin bedrivs i lokaler byggda 1982 och syssel­sättning kan erbjudas till cirka 20 intagna på heltid. Före­kommande arbetsuppgifter är allt från torkning av virke, kapning, hyvling, bearbetning upp till färdig produkt. Exempel på några av våra maskiner är:

  • Riktlisthyvel
  • Fräs
  • Lamellsåg.

Montering och förpackning

Tack vare vår stora kunskapsbas kan vi erbjuda lösningar av varierande produktmonteringar eller vara en viktig del i ett produktionsflöde. Vi tar ansvar för kvalitet och volym och följer alltid upp och utvärderar alla moment med fokus på effektivisering och kostnadskontroll. En stor noggrannhet i orderplock, packning, adressering och returhantering genomsyrar hela vårt åtagande.

Kontaktpersoner

Anstalten Borås
Patric Kristiansson
033-785 86 41
E-post
Anstalten Borås
Åsa Gabrielsson
033- 785 86 19
E-post