Kriminalvården logotyp
Träskivor framför en maskin, inför bearbetning

Malmö, Fosie

Träindustri, montering och förpackning.

Anstalten Fosie har många års erfarenhet av träbearbetning, paketering och montering av skiftande slag, vilket gett oss en bra kunskap och vana vid effektiva lösningar. Med en mycket flexibel kapacitet och en modern maskinpark så imponerar vi på många. Verksamheten bedrivs på samma sätt som vid motsvarande verkstäder/industrier i det öppna samhället.

All produktion är legobaserad, den sträcker sig från mindre arbeten till större serier där vi jobbar mycket med plywood och ädelträ vid till exempel möbeltillverkning. Produkterna målas och lackeras i vår sprutbox, med efterföljande montering. I vår verkstad har vi intagna som tillsammans med snickeriutbildade produktionsledare ser till att kva­litet och leveranstider blir till våra kunders belåtenhet

Kontaktpersoner

Mats Herrmann
040-6927540
E-post
Snickeriet
040-692 74 12, 040-692 74 16
Montering
040-692 74 11, 040-692 74 15
Förpackning
040-692 74 42, 040-692 74 43