Kriminalvården

Krimprod.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Svartsjö

Jordbruk

Jordbruket bedriver sin verksamhet på Svartsjö kungsgård som är på ca 400 ha mark och som Kriminalvården arrenderar av Statens Fastighetsverk (SFV). Verksamheten som bedrivs tillsammans med intagna består av ca 300 ha växtodling, 100 ha betesmark, kött- och avelsproduktion med ca 70 moderdjur av rasen Hereford. Hela jordbruksproduktionen är ekologisk och certifierad av KRAV.  Utöver detta bedriver jordbruket också annan verksamhet såsom grönyteentreprenad, vedhantering mm. Produktionen vänder sig till såväl företagskunder som privatkunder med sina produkter

Träindustri

Träindustri bedrivs i lokaler placerade precis utanför anstalten Svartsjö. Förekommande arbetsuppgifter är produktion av engångsemballage (träpallar), trädgårdsmöbler samt uppdrag till privata kunder/företag inom trätillverkning.

Kontaktpersoner

Johan Johansson
0708-84 01 13, 08-559 380 30
E-post