En kossa med vitt huvud och brun kropp

Svartsjö

Jordbruk och träindustri.

Jordbruk

Jordbruket bedriver sin verksamhet på Svartsjö kungsgård som är på ca 400 ha mark och som Kriminalvården arrenderar av Statens Fastighetsverk (SFV). Verksamheten som bedrivs tillsammans med intagna består av ca 300 ha växtodling, 100 ha betesmark, kött- och avelsproduktion med cirka 70 moderdjur av rasen Hereford. Hela jordbruksproduktionen är ekologisk och certifierad av KRAV.  Utöver detta bedriver jordbruket också annan verksamhet såsom grönyteentreprenad, vedhantering mm. Produktionen vänder sig till såväl företagskunder som privatkunder med sina produkter

Träindustri

Träindustri bedrivs i lokaler placerade precis utanför anstalten Svartsjö. Förekommande arbetsuppgifter är produktion av engångsemballage (träpallar), trädgårdsmöbler samt uppdrag till privata kunder/företag inom trätillverkning.

Kontaktpersoner

Anstalten Svartsjö
Johan Johansson
0708-84 01 13, 08-559 380 30
E-post