Bestick och tallrikar i plast

Hall

Plastindustri, tvätteri, keramik, montering och förpackning.

Plastindustri

Halls plastindustri är en modern industri för formsprutning av plastdetaljer. Maskinparken består av senaste tekniken där basen är formsprutningsmaskiner av typen energisparande servohybrider med 90 samt 160 tons låskraft.

På Hall produceras bland annat husgeråd i plast till främst Kriminalvården. Hall har även god kapacitet för legokörning åt externa intressenter och med en montering och förpackningsindustri vägg i vägg har Hall goda möjligheter att slutmontera eller paketera produkter på plats vilket minskar tranportkostnader.

Hall har erfarenhet av produktutveckling, från idé till färdig produkt.

Formsprutningsmaskinerna på Hall förbrukar mellan 40-50 % mindre energi jämfört med äldre modeller av formsprutor. I våra egna produkter använder vi till största del 100 % återvunnen plast vilken ger ett miljöavtryck på endast 20 % jämfört med nyproducerad plast.

Tvätteri

Vi är en arbetsplats som sysselsätter 46 klienter dagligen.

Vi tvättar allt från egna persedlar inom Kriminalvården, arbetskläder, hotellgods samt entrémattor.

Vi jobbar ständigt efter att ge den bästa servicen och att kunderna är nöjda.

Keramik med montering och förpackning

På Halls keramikverkstad sker företrädelsevis formgjutning med flytlera men även drejning och handarbete. Keramikverkstaden tillverkar alla tänkbara bruksföremål och dekormålade prydnadssaker. Tillverkningen sker i antingen lera eller stengods. Verkstaden sysselsätter även klienter med konventionell montering och förpackning samt enklare snickeri och läderarbete då keramiken erbjuds i för produkten anpassade trälådor.

På Halls montering sker konventionell montering och förpackning åt reklambyråer. Halls största fördel är dock att den klarar av skrymmande gods i stora volymer då den har en väl utbyggd och beprövad logistikhantering med ett flertal motviktstruckar, egen lastbil för hantering av megatrailer samt stor lagerkapacitet.

Produktblad-KrimProd2021v2.pdf

Kontaktpersoner

Anstalten Hall
Patrik Almlöf
08-559 39922
E-post