Hand som monterar beslag gjort i aluminium

Färingsö

Montering och förpackning.

Monterings- och förpackningsindustrin på Färingsö är belägen i en verkstadslokal där de flesta av anstaltens intagna sysselsätts. Vår verksamhet bygger på att kunden tillhandahåller material och att det inte kräver någon maskinell utrustning. Vi arbetar mestadels förpackning men utför även etikettering.

Kontaktpersoner

Anstalten Svartsjö
Johan Johansson
0708-84 01 13, 08-559 380 30
E-post