Tre friggebodar byggda i Skenäs

Skenäs

Snickeri Skenäs.

Snickeriet på Skenäs är en sysselsättningsgren som är uppdelad i två steg. Det första steget är att klienterna tillgodoses med en träteknisk utbildning för att sedan i steg två kunna arbeta i produktionsdelen under överinseende av erfarna produktionsledare.

Produkter som tillverkas och säljs är till största delen lekstugor, utedass och friggebodar, men även andra träprodukter kan efter beställning tillverkas i snickeriet.

Snickeriverksamheten ska i möjligaste mån likna en arbetsplats för utbildning och produktion som en förberedelse inför frigivning.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal!

Se exempel på Skenäs produkter (pdf)

Kontaktpersoner

Snickeriet Skenäs
E-post