Kriminalvården logotyp
Trälister i en hög

Tillberga, Västerås

Träindustri.

Vår fabrik tillverkar det mesta inom husbyggnation, såsom tak-/golvkassetter, väggblock, takstolar (CE-certifiering), gavelspetsar, friggebodar, förråd, garage och staket/plank med mera.
Våra uppdragsgivare, som under åren nyttjat vårt kunnande och vår kompetens, är flera av marknadens välkända och välrenommerade husföretag och det förtroendet har vi haft i många år. Det säger en del om kvaliteten på vårt arbete samt leveranssäkerheten. Tillverkningen sker förstås inomhus efter rationella metoder och med modern utrustning. 

Vi kan tillhandahålla lösflak vid lastning av huskomponenterna. Allt är väl emballerat och skyddat för väder och vind under transporten till byggplatsen.
Vi har god kännedom om marknadens krav, behov och är även lyhörda och tillmötesgående för individuella idéer och önskemål. Vi följer intentionerna i ISO 9000.

Kontaktpersoner

Anstalten Tillberga
Tobias Iwarsson
021-4953706
E-post