Människa vid borrmaskin på arbetsbänk

Nyköping

Anstalten Nyköping.

Mekanisk industri

Vi har god legokapacitet inom plåt, svets, kapning av råmaterial och pulverlackering. Vår flexibilitet är att vi jobbar med systeman­svar med tillverkning, packning och distribution från start till mål. Våra kunder är allt ifrån börsnoterade företag till småföretagare. Vi är rustade för såväl stora som små uppdrag och långa som korta produktionsserier.

Monterings- och förpackningsindustri

Är montering, sortering och förpackning de resurskrävande delmoment som ni skulle vilja utveckla eller slippa? Inom våra uppdrag av montering, förpack­ning och legotillverkning arbetar vi utifrån vårt kvalitetssäkerhetssystem som visar att vi är en ansvarfull och noggrann leverantör.

Kontaktpersoner

Anstalten Nyköping
Borislav Matic
0155-61 86 10
E-post