Bild på industriell symaskin

Hinseberg

Anstalten Hinseberg – Sveriges största kvinnoanstalt - en resurs med uthållighet och högt kvalitetstänkande. Vi har gedigen kunskap och ser möjligheter till flexibla lösningar i de olika grenarna av vår industri. Verksamheten bedrivs med marknadsanpassade villkor och sysselsätter runt 25 intagna dagligen.

Textiltryckeri

Tryckeriet disponerar en större verkstadslokal med allt samlat under ett tak. Vi utför olika typer av tryck med avancerade hjälpmedel. Exempel:

• Transfertryck med bilder

• Plottertryck

• Reproarbete från datafil till färdigt tryck.

Monterings-och förpackningsindustri

Monterings - och förpackningsindustrin på Hinseberg är belägen i en verkstadslokal med möjlighet att disponera del av större utrymme, i mån av behov. Inriktningen på verksamheten är montering och förpackning av produkter där kunden tillhandahåller material och som inte kräver större maskinell utrustning. Vi har stor erfarenhet av så kallade plockjobb och förpackning av postförsändelser.

TEKO/sömnadsindustri

Vi har ett antal olika industrisymaskiner. Större och mindre sömnadsarbeten i olika material utförs och vi har stor erfarenhet att tillgodose kundens behov av utformning och utförande – från material till färdig vara.

Kontaktpersoner

Anstalten Hinseberg
Isabella Thunberg
0581-797835
E-post
Anstalten Hinseberg
Patrik Jansson
0581-79 78 61
E-post